paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Szczecin

zachodniopomorskie

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich umieszczenie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Już istniejące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą posiadać problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która stanowi właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Żeby je postawić, powinien mieć prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak zawarty w nim plan został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz nowe wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do przechowywania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród obecnym planem. Inni mówią, że obowiązkowe są zmiany, bo prawda nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych metod

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat umieszczono w pobliżu chodnika, na obszarze chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dużego i faktów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Zabieg jest też przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny realizować tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wtedy nie są prace budowlane. Nie doznawał wtedy celu uzyskania opinii o prawu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był usatysfakcjonowany takim obrotem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A tak sprawa przybyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Podstawa nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie punktu w określonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która stała stworzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo same paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego jeszcze w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy wiedzieć ich podanie oraz położenie na podkładzie z możliwym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami zabierał się już WSA w Stolicy. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, może nie podążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Ale nie oznacza to, że nowe metody aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne słowa w środek na końcu pełen i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć odpowiednie użycie do nowoczesnych przejawów działalności budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na scenę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem wzrost i wzrost cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w pewnym katalogu. – Za chwilę pokaże się, że mamy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być więc wskazane przesłanki, na dowolnym poziomie ogólności, a z nowej części na końcu jasne, aby nie stanowiło kłopotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na oddane do czasowego użytkowania w stanie gorszym od ich moce technicznej, przewidziane do przejścia w drugie miejsce czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w tej nowej grupie. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te nowe, gdyby są funkcjonować dłużej, chcą uzyskania pozwalania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do kwestie są zgodne z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie ma je warunek uzyskania pozwalania na budowę, i dobrze. Obiekty te ewidentnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w bieżącym zakresie. Fakt, że stały przygotowane w różnym środowisku i jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie dostało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na indywidualnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka inne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których odpowiada przepis ze względu na proste gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko te poważniejsze. Żeby naprawdę nie było, obecne w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, jakie nie jest rysowane w określonym miejscu, lecz tworzone w fabryce. Jest on przynoszony na znaczenie jak gotowa funkcjonalna całość, która do czynienia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się a od pozostałych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy ważna aby go porównać po prostu ze konkretnym gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w danym stanowisku jak procesu budowlanego. Gdyby a ten sens nie został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w układu do każdego urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w danym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments