Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Dobrzany

Brak wykwalifikowanych gości na placu to konsekwencja dynamicznego rozwoju rodzimej gospodarki, za którym nie nadąża podaż siły roboczej. Zatrudnienie gościa z Ukrainy jest rozwiązaniem, które chwalą sobie swoi przedsiębiorcy, poszukujący określonych nauk i odporności. Angaż Ukraińca od bieżącego roku podejmuje się na platformie tzw. procedury uproszczonej.

Przeczytaj